dnes je 19.4.2024

Účtovný expert pre podnikateľov
Produkt manažér

2024.03 Úvodník

Ing. Kristína Segečová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v treťom tohtoročnom vydaní jedinečného časopisu Účtovný expert pre podnikateľov sa dočítate účtovaní pri fotovoltike v roku 2024. V účtovnej praxi sa s fotovoltikou stretávame v rámci systému, ktorý vyrába a dodáva elektrickú energiu, či už ako fotovoltická elektráreň alebo fotovoltické panely. V článku sa venujeme účtovnej teórii a praktickým príkladom, ktoré súvisia s obstaraním a zaradením fotovoltických zariadení. Pri obstaraní fotovoltickej elektrárne je potrebné pre správne účtovanie vychádzať z ustanovenia §35 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Prinášame Vám aj príspevok účtovaní dane z pridanej hodnoty v roku 2024. Aby účtovná jednotka správne zaúčtovala daň z pridanej hodnoty, musí poznať základné princípy zákona o DPH, musí vedieť, či a kedy jej vzniká daňová povinnosť, právo na odpočítanie DPH, alebo kto je osobou povinnou platiť DPH. Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty.

Neprehliadnite taktiež príspevok: Účtovanie licencie softvéru v roku 2024.

V otázkach a odpovediach sa dočítate o stanovení normy prirodzených úbytkov zásob v účtovnom období, a o zaúčtovaní nákladov na energetický audit na posúdenie úspory energie po zrealizovaní fotovoltiky na výrobu elektrickej energie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie želá

Ing. Kristína Segečová
odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 3. 2024 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

 

On-line časopis Účtovný expert pre podnikateľov je profesionálnym pomocníkom pre každého audítora, účtovníka, daňového poradcu a každého, kto chce byť v účtovaní naozajstný profesionál. Je to jedinečná odborná pomôcka, ktorá Vám umožňuje zorientovať sa v aplikácii a riešení účtovných prípadov a legislatívy. Je koncipovaný s ohľadom na najaktuálnejšie problémy v rámci účtovania v Slovenskej republike. Upozorňuje taktiež okrem praktických riešení v účtovníctve i na legislatívne zmeny, ktoré sa dotýkajú problematiky účtovania. Je recenzovaný Ing. Štefanom Fabianom, PhD., ktorý je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov a je zárukou kvality obsahu a odbornosti publikovaných informácií. 

Nové v on-line časopise:
Účtovanie pri fotovoltike v roku 2024
Účtovanie dane z pridanej hodnoty v roku 2024
Účtovanie licencie softvéru v roku 2024

Otázky a odpovede
Stanovenie normy prirodzených úbytkov zásob v účtovnom období
Zaúčtovanie nákladov na energetický audit na posúdenie úspory energie po zrealizovaní fotovoltiky na výrobu elektrickej energie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Chceme Vás upozorniť na zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2024:

 • zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 3. 2024 - v nadväznosti na zákon č. 309/2023 Z. z.  - cieľom zmien v zákone o účtovníctve je zosúladenie terminológie ustanovenej v zákone o premenách, cezhraničných premenách a zmien právnej formy
 • povinnosť pre konečné materské účtovné jednotky a samostatné účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok a zbierky listín obchodného registra:
  • v rámci prechodných ustanovení sa správy s informáciami o dani z príjmov v znení účinnom od 22. júna 2023 prvýkrát uplatnia pri ukladaní takejto správy do registra účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce 22. júna 2024.
 • povinnosť zverejnenia správy s informáciami o dani z príjmov sa ustanovuje aj na ich webovom sídle, pričom táto správa má byť uverejnená na webovom sídle dotknutej účtovnej jednotky počas lehoty 5 rokov.
 • podmienky oslobodenia pre účtovné jednotky, ktorým vznikla povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov,
 • možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr - Súčasne platí, že účtovná jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.Povinnosť, bez možnosti rozhodnúť sa, zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS zostáva aj po novele účtovným jednotkám podľa §17a odseku 1 ZoÚ.

O čom píše Finančný spravodajca v roku 2024:

 • Príspevok č.1 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18885/2023-732 o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov 
 • Príspevok č. 2 - Pokyn MF SR na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2023 
 • Príspevok č. 3 - Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a správu daní 
 • Príspevok č. 4 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorý sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 • Príspevok č. 5 - Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky k predkladaniu žiadosti o schválenie rozpočtového opatrenia č. MF/008081/2024-441 

S on-line časopisom získavate:

 • prehľadne a komplexne spracované oblasti z podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problémom v oblasti účtovníctva,
 • prehľad predkontácií v nadväznosti na jednotlivé príklady,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislatíve,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

 

 Odborný garant časopisu: 

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Zuzana Sidorová
 • Vladimír Bartoš
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Ivana Glazelová
 • Mgr. Lucia Hanusová
 • Ing. Roman Juráš

Spokojní zákazníci online časopisu

"Vždy som tu našiel zaujímavé články, ktoré sa týkajú legislatívy v oblasti účtovníctva."
Tibor S., Lučenec


"Keď som si bola niečím neistá pri účtovaní, viackrát mi pomohli vypracované otázky, kde autor podrobne vysvetlil konkrétnu situáciu z praxe."
Alžbeta H., Trenčín


"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Jaroslav Š., Košice

 
OBSAH
Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.4.2024
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,33 PLN (-0,02)
1 EUR25,25 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV